• Hotline: +84 966 022 622
  • vmec@vmechem.com
Tiếng Việt English

Thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cho bồn chứa NH3

Thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cho bồn chứa NH3

Thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cho bồn chứa NH3

Thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cho bồn chứa NH3

Thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cho bồn chứa NH3
Thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cho bồn chứa NH3

Dự Án

Thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cho bồn chứa NH3

24-12-2016 11:35:26 AM - 1544

Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ, nhân công và máy thi công  để lắp đặt hệ thống đường ống mới cho bồn chứa NH3 tại Vedan

Các tin khác

Đối tác chúng tôi

GỌI
SMS