• Hotline: +84 966 022 622
  • vmec@vmechem.com
Tiếng Việt English

Thiết kế, lắp đặt hệ thống phu bọc tại nhà máy đạm Cà Mau

Thiết kế, lắp đặt hệ thống phu bọc tại nhà máy đạm Cà Mau

Thiết kế, lắp đặt hệ thống phu bọc tại nhà máy đạm Cà Mau

Thiết kế, lắp đặt hệ thống phu bọc tại nhà máy đạm Cà Mau

Thiết kế, lắp đặt hệ thống phu bọc tại nhà máy đạm Cà Mau
Thiết kế, lắp đặt hệ thống phu bọc tại nhà máy đạm Cà Mau

Dự Án

Thiết kế, lắp đặt hệ thống phu bọc tại nhà máy đạm Cà Mau

24-12-2016 02:21:11 PM - 1575

Thiết kế, cung cấp vật tư chính, vật tư tiêu hao, nhân lực cho chế tạo, vận hành thử hệ thống phun bọc 50 tấn/giờ

Các tin khác

Đối tác chúng tôi

GỌI
SMS