• Hotline: +84 966 022 622
  • vmec@vmechem.com
Tiếng Việt English

Tài liệu

Stt Tên Tải về
1 Danh mục máy và thiết bị chính (Tiếng Việt)
2 Danh mục máy và thiết bị chính (Tiếng Anh)
3 Hồ sơ năng lực (Tiếng Anh)
4 Certificate of Registration ISO 9001..2008-VMEC
5 Hồ sơ năng lực (Tiếng Việt)
6 Nghị quyết ĐHCĐ.2
7 Nghị quyết ĐHCĐ.1
8 Biên bản họp HĐQT
9 Điều lệ Công ty VMEC

Đối tác chúng tôi

GỌI
SMS