• Hotline: +84 966 022 622
  • vmec@vmechem.com
Tiếng Việt English

Tài liệu

Stt Tên Tải về
1 Certificate of Registration ISO 9001..2008-VMEC
2 Hồ sơ năng lực (Tiếng Anh)
3 Hồ sơ năng lực (Tiếng Việt)
4 Nghị quyết ĐHCĐ.2
5 Nghị quyết ĐHCĐ.1
6 Biên bản họp HĐQT
7 Điều lệ Công ty VMEC

Đối tác chúng tôi

GỌI
SMS